Corona en de Ouder-Kind Kanjertrainingen

Corona maatregelen bij Gras, groeit altijd samen. Helaas hebben de corona maatregelen grote impact op ons allemaal. Natuurlijk hopen we allemaal dat we op termijn weer terug kunnen naar de oude situatie van onderwijs, werk en sociaal contact. Met de maatregelen heb ik moeten besluiten dat het niet verantwoord was…

Lees verder

Wat gebeurt er nou eigenlijk?

Soms doen kinderen en ouders dingen op een manier die ze helemaal niet willen. Je bedoelt het anders en voelt je onbegrepen. Samen kun je leren om te doen wat echt bij je past. Je leert elkaar beter kennen. Je snapt de gevoelens van jezelf en de ander en je…

Lees verder

Kanjertrainingen najaar 2021

Wil jij ook graag meer vertrouwen in jezelf en de ander? Wat je voelt en denkt, bepaalt jouw keuze in gedrag. Door samen vaardigheden te trainen, leer je elkaars gevoel en bedoelingen beter te begrijpen. Je kunt kiezen voor gedrag wat bij jou past in sociale situaties. Dat zorgt voor…

Lees verder

Wat betekenen de registraties SKJ en RMZO?

Deze registraties van Gras voor zowel de tak van zorgverlener als ouder-kind trainer (Stichting Kwalitietsregister Jeugd:SKJ) en de medezeggenschapstraining (Register MedeZeggenschap Opleiders: RMZO) plaatsen de training, coaching en advies trajecten van Gras in een professioneel kader. SKJ De Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) is het beroepsregister voor professionals in de jeugdsector.…

Lees verder

De Luizenmoeder “Kanjertraining”

Wat je ook van de serie Luizenmoeder vindt, ik ben blij met de uitzending over Kanjertraining. Hilarisch en met een duidelijke kern van waarheid. Lekker uitvergroot kijken naar wat er gebeurt op sociaal emotioneel vlak tussen kinderen en volwassenen. Het geeft helder weer dat opvoeden plaatsvindt in de relatie ouder-kind.…

Lees verder

De Luizenmoeder “Kanjertraining” (deel 2)

Veel kinderen die Kanjertraining volgen hebben moeite om op een goede manier te reageren op iemand die pest. Bij de Luizenmoeder laat juf Ank Floor oefenen met de witte pet ( in dit geval een soort feestmuts). Heel goed dat zij wordt gestimuleerd om stevig te staan en duidelijk te…

Lees verder