Kanjertrainingen

Hier moet u zijn voor alle ouder-kind Kanjertrainingen in de regio Utrecht. De Kanjertrainingen voor ouders en kinderen worden in het hele land gegeven door licentiehouders. Per regio is er een geregistreerde praktijk die aan alle voorwaarden van Kanjertraining Nederland voldoet. Gras, groeit altijd samen is dé licentiehouder voor Utrecht en omgeving.
Deze ouder-kind Kanjertrainingen zijn bedoeld voor kinderen die thuis of op school 'niet lekker in hun vel zitten' en een extra steun in de rug en meer zelfvertrouwen kunnen gebruiken. Ze kunnen verlegen zijn, sloven zich uit, zijn bazig, pesten, worden gepest, of voelen zich als omstander ongemakkelijk. Het belangrijkste doel van de Kanjertraining is dat een kind positief over zichzelf en de ander leert denken.

Tijdens de ouder- en kind Kanjertraining leren kinderen op een goede manier met de ander en met zichzelf om te gaan. Vertrouwen in jezelf ontwikkelen, ervaren dat de ander jou vertrouwt en je de ander kunt vertrouwen, zijn hierbij belangrijk. Het kind krijgt meer grip op gevoelens, inzicht in bedoelingen en sociale interactie. Het leert zo hoe het keuzes kan maken in gedrag. Als gevolg hiervan heeft het kind minder last van sociale stress. Ook op langere termijn is dit effect merkbaar. Doordat u als ouder wordt betrokken bij het proces wordt het gemakkelijker om het geleerde ook thuis toe te passen en te oefenen.  Het gaat er om te kunnen doen wat bij je past, wat goed voelt voor jezelf en voor de ander. Daarmee groeit het vertrouwen in jezelf en in de ander. U als ouder leert daarbij mee.

Ouders zijn bij de training aanwezig en volgen een eigen programma binnen de Kanjertraining. Het is van belang dat zij de ontwikkelingen die hun kind doormaakt begrijpen en ondersteunen. De training is niet alleen van invloed op het gedrag van het kind, maar ook op de omgeving, het gezin, waar hij/zij deel van uitmaakt. Lees hier meer over de visie 'Gras groeit altijd samen'. Ouders worden begeleid in hun manier van reageren en er worden verschillende opvoedingsmogelijkheden besproken. Tijdens de training wordt er gebruik gemaakt van verschillende spelvormen en gesprekstechnieken. Het succes van de ouder-kind training zit vooral in het samen leren en oefenen van sociale vaardigheden. Die ouderbetrokkenheid is van onmisbaar belang. En de meeste kinderen en ouders vinden het ook gewoon leuk om te doen!
Kernwoorden zijn: vertrouwen, veiligheid en wederzijds respect.

De Kanjermethode

Er is Kanjertraining voor verschillende leeftijdsgroepen. De thematiek is aangepast naar de leeftijdsgroep. Thema's zijn onder andere jezelf voorstellen, complimenten geven en ontvangen, gevoelens, gesprekken voeren, pesten, vriendschappen, kritiek geven en ontvangen. Er wordt gewerkt met een werkboek dat de kinderen tijdens de eerste les krijgen. Voor de ouders die nóg meer willen lezen over de Kanjertraining is er een boek dat zij kunnen aanschaffen bij de training. De Kanjermethode werkt met verschillende (dier)types die worden gebruikt om gedrag inzichtelijk en veranderbaar te maken.

De pestvogel vindt zichzelf heel wat en speelt graag de baas over anderen. In zijn ogen heeft hij altijd gelijk en zijn anderen maar sukkels. Bij de pestvogel hoort het zwarte petje.

Het aapje neemt niets en niemand serieus en maakt overal een grapje van. Hij probeert de lachers op zijn hand te krijgen, vriendjes te zijn met de pestvogel en zo zelf niet gepest te worden. Hierbij hoort het rode petje.

Het konijn wil zich graag verbergen en valt liever niet op. Het konijn komt slecht voor zichzelf op en is gemakkelijk het mikpunt van pesterijen. Bij het konijn hoort het gele petje.

De tijger doet normaal en gedraagt zich als een kanjer. Hij komt voor zichzelf op zonder agressief te zijn. Hij laat merken hoe hij zich voelt en geeft zijn mening. De tijger neemt zichzelf en anderen serieus. Het witte petje hoort bij de tijger.

Meer over de petten

De petten helpen om inzicht te verschaffen in het gedrag van zichzelf en in dat van anderen. Er worden gesprekken gevoerd, rollenspellen gespeeld en oefeningen in samenwerken gedaan. Uw kind kan hierbij andere manieren van gedrag uitproberen en uitvinden wat bij hem of haar past. Daardoor ervaart hij of zij minder stress in sociale situaties waardoor het zich prettiger voelt.

De Kanjertraining bestaat uit lessen voor zowel kind als ouder. Elke les heeft een thema waarbij de ouders ook handvatten krijgen hoe ze daar thuis mee om kunnen gaan. Doordat u als ouder wordt betrokken bij het proces wordt het gemakkelijker om het geleerde ook thuis toe te passen. De ouderbetrokkenheid is hierbij van onmisbaar belang, u doet het samen.

De Kanjertraining is door het Nederlands Jeugd Instituut erkend als bewezen effectief tegen pesten, het verhoogt het zelfvertrouwen van kinderen en motiveert hen tot sociaal gedrag.

Er is Kanjertraining voor de leeftijdsgroepen:

Reacties zijn gesloten.