Corona en de Ouder-Kind Kanjertrainingen

Corona maatregelen bij Gras, groeit altijd samen.

Helaas hebben de corona maatregelen grote impact op ons allemaal. Natuurlijk hopen we allemaal dat we op termijn weer terug kunnen naar de oude situatie van onderwijs, werk en sociaal contact. Met de maatregelen heb ik moeten besluiten dat het niet verantwoord was om de Ouder-Kind Kanjertraingen voor de verschillende leeftijdsgroepen te laten doorgaan in de afgelopen anderhalf jaar. De methodiek van Kanjertraining vraag meer mogelijkheden voor contact dan de nu toegestaan is. Gras, groeit altijd samen kan de veiligheid , de kwaliteit en de methodiek  onvoldoende waarborgen binnen de Corona maatregelen. Het lijkt de goede kant op te gaan en er zijn weer meer mogelijkheden. Of dat voor het najaar van 2021 ook voldoende ruimte biedt, blijft nog onzeker. Het zal afhankelijk zijn van de ontwikkelingen en of er voldoende deelnemers zijn. Aanmelden kan wel en ik houd jullie dan op de hoogte.

LET OP!

Individueel Maatwerk bij Gras, groeit altijd samen kan gelukkig gewoon doorgaan. Neem gerust contact op de mogelijkheden te bespreken voor het komende schooljaar  (06-44128933)

http://www.grasgroeitaltijdsamen.nl/individueel/

Wat gebeurt er nou eigenlijk?

Soms doen kinderen en ouders dingen op een manier die ze helemaal niet willen. Je bedoelt het anders en voelt je onbegrepen. Samen kun je leren om te doen wat echt bij je past. Je leert elkaar beter kennen. Je snapt de gevoelens van jezelf en de ander en je leert om helpende gedachten in je hoofd te houden. Zo kies je voor gedrag waar je trots op kunt zijn. Het vertrouwen in jezelf en de ander groeit.

Er zijn verschillende Ouder-Kind trainingen:

 • Kanjertraining
 • Individueel maatwerk
 • Positive Discipline

Kanjertrainingen najaar 2021

Wil jij ook graag meer vertrouwen in jezelf en de ander?

Wat je voelt en denkt, bepaalt jouw keuze in gedrag. Door samen vaardigheden te trainen, leer je elkaars gevoel en bedoelingen beter te begrijpen. Je kunt kiezen voor gedrag wat bij jou past in sociale situaties. Dat zorgt voor grip op emoties, regie over gedrag en een positieve samenwerking.

Dat kan bij Gras, groeit altijd samen.
Na de herfstvakantie starten er bij versoepelde Corona maatregelen en voldoende deelnemers weer Ouder-Kind Kanjertrainingen. Als je daar meer over wilt weten lees dan de verder op de ze website. Wist je dat er ook individueel maatwerk mogelijk is bij Gras? Je kunt mij altijd vrijblijvend bellen om te overleggen wat de mogelijkheden zijn (06-44128933)

Aanmelden via het aanmeldformulier op de website!

Nieuw aanbod bij Gras: Opvoeden met Positive Discipline, groepstraining voor ouders.

Wat toevallig; in de week van de Opvoeding heb ik mijn opleiding Positive Discipline Parent Educator succesvol afgerond. Een effectieve en fijne methodiek die al 30 jaar bestaan en in meer dan 50 landen wereldwijd succesvol is. En omdat de uitgangspunten zo mooi passen bij de visie van Gras ben ik erg enthousiast om deze oudertraining aan te bieden.

 

 

 

 

 

Verlang jij naar rust in je huis, een fijne sfeer en een effectieve aanpak bij opvoedingsproblemen?

 • Heb je een gezin gesticht omdat je zo van kinderen houdt?
 • Droomde je altijd al van je eigen gezin en wist je precies hoe jij het niet zou doen?
 • Vind je het heerlijk om kinderen te hebben maar kun je ze soms achter het behang plakken?
 • Heb je er een hekel aan als anderen het altijd beter lijken te doen (of beter te weten…)?
 • Vind je dat je altijd zou moeten weten hoe je een boze bui of ruzie van je kind aan moet pakken?
 • Wil je graag dat er meer harmonie is in huis maar lukt het je gewoon niet
 • Heb je het zo druk dat je gewoon niet meer weet waar je tijd voor jezelf vandaan moet halen?
 • Ben je het zat om alles voor je  kinderen te doen en daar als dank een grote mond voor te krijgen?
 • Valt het je zwaar om zoveel met de kinderen bezig te zijn en nog geen schatjes van kinderen te hebben?

Hoe zou het voor je zijn als je precies weet hoe je grote en kleine problemen aan moet pakken. Als je weet wat je doel is met je opvoeding. Hoe zou het zijn als je weet waarom je kinderen zich zo gedragen en je ermee om kunt gaan. Als ze je niet meer op je zenuwen werken. Als je precies dat harmonieuze, fijne gezin kunt hebben dat je altijd voor ogen had vóórdat je kinderen kreeg. En misschien zou het ook fijn zijn als je niet alleen van anderen hoort dat je zulke fijne kinderen hebt maar dat ze zich ook thuis zo gedragen.
Dat kan!
Opvoeden is iets dat je kunt leren.

De oudertraining Opvoeden met Positive Discipline is dan echt iets voor jou. Dé methodiek om kinderen structuur, verantwoordelijkheid, samenwerking, zelfvertrouwen en probleemoplossende vermogens te helpen ontwikkelen.

In 6x 2 uur ontdek je hoe je:

 • De communicatie kunt verbeteren
 • Machtsstrijd kunt voorkomen
 • De gevaren van straffen en belonen kunt vermijden
 • De boodschap van liefde kunt overbrengen
 • Kunt bouwen op kracht, niet op zwakte
 • De verantwoordelijkheid bij het kind kunt laten, zonder het zelfvertrouwen aan te tasten
 • Kinderen leert hoe ze moeten denken, niet wat ze moeten denken
 • Samenwerking bereikt, thuis en op school
 • Met uitdagend gedrag om kunt gaan
 • Vriendelijk en vastberaden tegelijk kunt zijn

Voor meer informatie kijk ook op http://www.grasgroeitaltijdsamen.nl/positive-discipline/

 

 

 

 

Wat betekenen de registraties SKJ en RMZO?

Deze registraties van Gras voor zowel de tak van zorgverlener als ouder-kind trainer (Stichting Kwalitietsregister Jeugd:SKJ) en de medezeggenschapstraining (Register MedeZeggenschap Opleiders: RMZO) plaatsen de training, coaching en advies trajecten van Gras in een professioneel kader.
LOGO SKJ
SKJ

De Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) is het beroepsregister voor professionals in de jeugdsector. SKJ ziet toe op kwaliteit, toetsing en scholing. Je bent verplicht om je te registreren bij de SKJ als je op hbo-niveau of hoger werkt in de jeugdhulpverlening. SKJ is het onafhankelijke en wettelijk erkende beroepsregister voor professionals in de jeugdhulp en jeugdbescherming. Registratie is wettelijk vereist. De SKJ bewaakt en toetst de vakbekwaamheid van geregistreerde professionals, voert het tuchtrecht uit en accrediteert scholing.
Wat houdt beroepsregistratie in? De zorgverlening van Gras is ondergebracht in de kamer Jeugd- en Gezinsprofessional.
Als geregistreerd professional verbindt de zorgverlener zich  met de normen en standaarden die de beroepsgroep zelf stelt aan goede professionals. Hiermee laat hij/zij zien welk vakbekwaamheidsniveau wordt beheerst, men moet zich inzetten voor leren en blijven leren (blijvend bij- en nascholen),  moet kunnen aantonen dat er wordt gereflecteerd op het eigen professionele handelen en de zorgverlener is verplicht  om te werken volgens professionele standaarden (beroepscode en vakinhoudelijke richtlijnen: Beroepscode) en de zorgverlener kan tuchtrechtelijk aangesproken worden. Dat is vergelijkbaar met professionals die zijn geregistreerd in het BIG-register artikel 3. Ook BIG-geregistreerden moeten zich herregistreren, werken volgens professionele standaarden en zijn onderworpen aan het (wettelijk) tuchtrecht.
Alleen zorgverleners die voldoen aan de strenge kwaliteitseisen van SKJ kunnen in het register worden opgenomen
Wanneer in het Besluit Jeugdwet wordt gesproken over een ‘geregistreerd professional’, betekent dit dat deze professional moet zijn geregistreerd in een beroepsregister dat door de Jeugdwet is erkend. In het Besluit Jeugdwet (artikel 1.1) worden twee typen geregistreerde professionals beschreven:
• Geregistreerde jeugdprofessional: beroepsbeoefenaar die is ingeschreven in het Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ)
• Geregistreerde professional: geregistreerde jeugdprofessional of beroepsbeoefenaar die als arts, verpleegkundige, gezondheidszorgpsycholoog of psychotherapeut is ingeschreven in een register als bedoeld in artikel 3 van de Wet BIG.

Mijn SKJ registratienummer is: 100017781. Voor meer informatie op de website van SKJ kunt u klikken op onderstaande link.
SKJ algemeen
Zoeken in SKJ register

RMZO
Ook voor de MZ trainingen geeft de registratie van Gras bij RMZO een professionele certificering.

Register MedeZeggenschap Opleiders
Sinds 2012 bestaat het Register voor Medezeggenschapsopleiders.
In het RMZO zijn alle MZ-Opleiders opgenomen die zich officieel hebben laten registreren. Zij voldoen daarmee aan kwaliteitscriteria die door de beroeps- en branchevereniging zijn gesteld. Deze criteria komen voort uit het streven om de kwaliteit van de beroepsuitoefening te stimuleren. Een geregistreerd MZ-Opleider blijft vakbekwaam omdat hij zich onderwerpt aan hoge eisen op het gebied van werkervaring, nascholing, supervisie en intervisie. Het register biedt externe partijen en stakeholders de mogelijkheid om te beoordelen of een aanbieder van medezeggenschapsopleidingen de noodzakelijke competenties in huis heeft.
Via de website kunt u opleiders vinden. Mijn RMZO registratienummer is: 194092. Meer informatie over het professionele register van MZ opleiders vind je op de website van het RMZO via onderstaande link.
Flyer RMZO
RMZO opleiders zoeken

De Luizenmoeder “Kanjertraining”

Wat je ook van de serie Luizenmoeder vindt, ik ben blij met de uitzending over Kanjertraining. Hilarisch en met een duidelijke kern van waarheid. Lekker uitvergroot kijken naar wat er gebeurt op sociaal emotioneel vlak tussen kinderen en volwassenen. Het geeft helder weer dat opvoeden plaatsvindt in de relatie ouder-kind. Beiden kunnen wat te leren hebben als het gaat om gevoel en gedrag. Daarom worden de Kanjertrainingen vanuit mijn praktijk altijd aangeboden aan ouder én kind. Samen trainen geeft een dubbel positief resultaat. Dank je wel Luizenmoeder voor de promotie van Kanjertraining. Petje af!

De Luizenmoeder “Kanjertraining” (deel 2)

Veel kinderen die Kanjertraining volgen hebben moeite om op een goede manier te reageren op iemand die pest. Bij de Luizenmoeder laat juf Ank Floor oefenen met de witte pet ( in dit geval een soort feestmuts). Heel goed dat zij wordt gestimuleerd om stevig te staan en duidelijk te spreken, als een echte Kanjertijger. Als het Floor dan ook lukt zie je de trots bij juf Ank en Floor. En de klas reageert met een applaus, dat geeft kinderen een enorme boost.
Bij de Kanjertraining leren we wel om meer te zeggen dan “Hou op!” of “Stop, hou op!” Wij maken gebruik van standaard zinnetjes, die je makkelijk kunt gebruiken in vervelende situaties: “Ik vind het niet leuk wat je doet, wil je daar mee ophouden” en als het door gaat: “Ik vind het echt niet leuk wat je doet, wil je daar nu mee ophouden!”. Misschien lukt het zelfs om precies aan te geven welk gedrag je niet accepteert. Als het toch nog doorgaat, negeer je de pestkop en loop je naar een ander wel te vertrouwen persoon.