Over Gras

Gras “Groeit altijd samen”.

Niemand staat als grasspriet alleen, je maakt altijd deel uit van een polletje, bijvoorbeeld het gezin, een sportteam, een afdeling of een ondernemingsraad. En op haar beurt vormen die pollen ook weer een grotere grasmat, een school, vereniging, de organisatie waar je werkt of de maatschappij. Onder de grond ontstaat een wortelstelsel met allerlei onderlinge verbindingen. Dat maakt een grasmat vol en gezond. Je hebt elkaar nodig om te groeien en sterker te worden.

Gras groeit niet harder door aan de sprieten te trekken. Gras gaat pas sneller groeien als de basisbehoeften vervuld zijn. Dat betekent dat er genoeg water, licht en voeding aanwezig moeten zijn. Bij mensen werkt dit precies hetzelfde. Zodra de basisbehoeften op orde zijn, kun je je pas ontwikkelen. Je competent voelen, autonoom zijn en je verbonden voelen met anderen zijn de belangrijkste voorwaarden voor groei bij mensen. Zo ook in een gezin of een onderneming. Als de voedingsbodem goed is, er wederzijds respect en vertrouwen is en als er waardering is voor de taken en verantwoordelijkheden, dan komt de aanwezige potentie meer als vanzelf tot ontplooiing.

In mijn trainingen daag ik mensen uit om buiten de lijntjes te kleuren en zich steeds af te vragen wat kan ik doen en wat kan ik beter laten. Inzicht geven in drijfveren, talenten en bedoelingen. Maar ook het nemen van verantwoordelijkheid om de omgeving te verkennen. Daar is lef voor nodig. Bij de Ouder-Kind trainingen leren kinderen en ouders samen om gevoelens en gedrag te begrijpen. Hierdoor krijgen ze de regie en kunnen keuzes maken die passen bij hun bedoelingen. Dat geeft meer zelfvertrouwen en vermindert sociale stress, ook op de langere termijn. In de medezeggenschapstrainingen is inzicht ook het sleutelwoord. Een ondernemingsraad staat voor vele uitdagingen en alleen door in beweging te komen en op zoek te gaan kun je groeien en doelen bereiken.

Dit krijg je meestal niet door achterover te leunen. Inzicht in jezelf als persoon, in de wijze waarop de OR functioneert als team, in de cultuur van de organisatie, in de belangen en uitdagingen waar een organisatie voor staat en wat de (wettelijke) speelruimte is. Inzicht krijg je alleen door oprechte belangstelling. Als trainer daag ik mensen uit om op zoek te gaan naar dat inzicht. Pas dan worden bedoelingen van medezeggenschap helder en kun je er naar handelen. Je hebt invloed op bewegingen als je deze zelf inzet en samenwerkt. Als je een steentje in het water gooit, vormen de kringen naar buiten zich vanzelf. Als een ander dat mooi vindt en ook een steentje gooit, komen de golven met elkaar in aanraking en kunnen versmelten. Als je die steentjes uiteindelijk samen op dezelfde plek laat neerkomen worden de golven hoger en ontwikkelen zich verder door naar buiten.

Gras beschikt over waardevolle professionele beroepsregistraties en licenties. Als zorgverlener in SKJ en als medezeggenschapstrainer in RMZO. Lees hierover meer bij de nieuwsberichten. De licentie Praktijkhouder Kanjertraining-Utrecht is afgegeven door Kanjertraining Nederland en de titel Parent Educator door Positive Discipline Nederland.
Dit is waar GRAS voor staat!
Met vriendelijke GRoet AStrid (zo is GRAS oorspronkelijk en nu uitgegroeid tot de naam van mijn eigen onderneming):
Gras, groeit altijd samen

Reacties zijn gesloten.