Wat betekenen de registraties SKJ en RMZO?

Deze registraties van Gras voor zowel de tak van zorgverlener als ouder-kind trainer (Stichting Kwalitietsregister Jeugd:SKJ) en de medezeggenschapstraining (Register MedeZeggenschap Opleiders: RMZO) plaatsen de training, coaching en advies trajecten van Gras in een professioneel kader.
LOGO SKJ
SKJ

De Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) is het beroepsregister voor professionals in de jeugdsector. SKJ ziet toe op kwaliteit, toetsing en scholing. Je bent verplicht om je te registreren bij de SKJ als je op hbo-niveau of hoger werkt in de jeugdhulpverlening. SKJ is het onafhankelijke en wettelijk erkende beroepsregister voor professionals in de jeugdhulp en jeugdbescherming. Registratie is wettelijk vereist. De SKJ bewaakt en toetst de vakbekwaamheid van geregistreerde professionals, voert het tuchtrecht uit en accrediteert scholing.
Wat houdt beroepsregistratie in? De zorgverlening van Gras is ondergebracht in de kamer Jeugd- en Gezinsprofessional.
Als geregistreerd professional verbindt de zorgverlener zich  met de normen en standaarden die de beroepsgroep zelf stelt aan goede professionals. Hiermee laat hij/zij zien welk vakbekwaamheidsniveau wordt beheerst, men moet zich inzetten voor leren en blijven leren (blijvend bij- en nascholen),  moet kunnen aantonen dat er wordt gereflecteerd op het eigen professionele handelen en de zorgverlener is verplicht  om te werken volgens professionele standaarden (beroepscode en vakinhoudelijke richtlijnen: Beroepscode) en de zorgverlener kan tuchtrechtelijk aangesproken worden. Dat is vergelijkbaar met professionals die zijn geregistreerd in het BIG-register artikel 3. Ook BIG-geregistreerden moeten zich herregistreren, werken volgens professionele standaarden en zijn onderworpen aan het (wettelijk) tuchtrecht.
Alleen zorgverleners die voldoen aan de strenge kwaliteitseisen van SKJ kunnen in het register worden opgenomen
Wanneer in het Besluit Jeugdwet wordt gesproken over een ‘geregistreerd professional’, betekent dit dat deze professional moet zijn geregistreerd in een beroepsregister dat door de Jeugdwet is erkend. In het Besluit Jeugdwet (artikel 1.1) worden twee typen geregistreerde professionals beschreven:
• Geregistreerde jeugdprofessional: beroepsbeoefenaar die is ingeschreven in het Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ)
• Geregistreerde professional: geregistreerde jeugdprofessional of beroepsbeoefenaar die als arts, verpleegkundige, gezondheidszorgpsycholoog of psychotherapeut is ingeschreven in een register als bedoeld in artikel 3 van de Wet BIG.

Mijn SKJ registratienummer is: 100017781. Voor meer informatie op de website van SKJ kunt u klikken op onderstaande link.
SKJ algemeen
Zoeken in SKJ register

RMZO
Ook voor de MZ trainingen geeft de registratie van Gras bij RMZO een professionele certificering.

Register MedeZeggenschap Opleiders
Sinds 2012 bestaat het Register voor Medezeggenschapsopleiders.
In het RMZO zijn alle MZ-Opleiders opgenomen die zich officieel hebben laten registreren. Zij voldoen daarmee aan kwaliteitscriteria die door de beroeps- en branchevereniging zijn gesteld. Deze criteria komen voort uit het streven om de kwaliteit van de beroepsuitoefening te stimuleren. Een geregistreerd MZ-Opleider blijft vakbekwaam omdat hij zich onderwerpt aan hoge eisen op het gebied van werkervaring, nascholing, supervisie en intervisie. Het register biedt externe partijen en stakeholders de mogelijkheid om te beoordelen of een aanbieder van medezeggenschapsopleidingen de noodzakelijke competenties in huis heeft.
Via de website kunt u opleiders vinden. Mijn RMZO registratienummer is: 194092. Meer informatie over het professionele register van MZ opleiders vind je op de website van het RMZO via onderstaande link.
Flyer RMZO
RMZO opleiders zoeken

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.